Sociaal Hospitaal

Bestaanszekerheid eerst.

Betere en goedkopere zorg en zekerheid voor de mensen
die dat het hardst nodig hebben

In Nederland wonen ongeveer 100.000 gezinnen die meer problemen hebben dan ze kunnen tellen. En die meer voorzieningen gebruiken dan ze kunnen begrijpen. Zonder dat ze daarmee echt geholpen zijn. 30% van onze publieke middelen in het sociaal domein besteden we aan 1% van de huishoudens in Nederland. De organisatie van al die hulp is gecompliceerd. Vanaf de vierde hulpverlener wordt het probleem achter de voordeur niet kleiner maar eerder groter. Samenwerken is moeilijk. Onlogica en willekeur liggen op de loer. Onbedoelde effecten als gevolg daarvan resulteren in hoge maatschappelijke kosten. Gemiddeld 104.000 euro per huishouden per jaar. Dat kan beter en goedkoper.

Sociaal Hospitaal voorkomt die onbedoelde effecten. Samen met betrokken professionals. Door legitiem maatwerk te maken dat huishoudens zelf begrijpen. En willen. Herstel van bestaanszekerheid staat voorop; geld en wonen. We vermijden bureaucratie of organiseren hem rondom het plan van mensen zelf. Dat levert logischere plannen op. Meer kwaliteit van leven. Lagere maatschappelijke kosten (-20%). En vrolijkere professionals.

In Nederland wonen ongeveer 100.000 gezinnen die meer problemen hebben dan ze kunnen tellen. En die meer voorzieningen gebruiken dan ze kunnen begrijpen. Zonder dat ze daarmee echt geholpen zijn. 30% van onze publieke middelen in het sociaal domein besteden we aan 1% van de huishoudens in Nederland. De organisatie van al die hulp is gecompliceerd. Vanaf de vierde hulpverlener wordt het probleem achter de voordeur niet kleiner maar eerder groter. Samenwerken is moeilijk. Onlogica en willekeur liggen op de loer. Onbedoelde effecten als gevolg daarvan resulteren in hoge maatschappelijke kosten. Gemiddeld 104.000 euro per huishouden per jaar. Dat kan beter en goedkoper.

.

Door maatschappelijke- en organisatiebelangen, duidelijke bedoelingen en morele instemming in het verlengde van het perspectief van huishoudens zelf te zetten, realiseren we doorbraken. Die doorbraken gaan vaak gepaard met bureaucratische uitzonderingen. En een investering in bestaanszekerheid. Zodat kan worden bespaard op duurdere zorg. Door de horizon van die doorbraak dichtbij te houden, en loyaal te blijven aan het perspectief van mensen zelf, raken mensen gemotiveerd. En wordt gedragsverandering relevant.

Zo produceren we optimale uitkomsten achter de voordeur, met maximaal resultaat voor de lokale samenleving. Hoe vaker we dit doen, des te meer zicht krijgen we op de uitruil tussen zorg en zekerheid. Die kennis kunnen we benutten om onze verzorgingsstaat vanzelfsprekender in te richten. En betaalbaar te houden.

.

Sociaal Hospitaal voorkomt die onbedoelde effecten. Samen met betrokken professionals. Door legitiem maatwerk te maken dat huishoudens zelf begrijpen. En willen. Herstel van bestaanszekerheid staat voorop; geld en wonen. We vermijden bureaucratie of organiseren hem rondom het plan van mensen zelf. Dat levert logischere plannen op. Meer kwaliteit van leven. Lagere maatschappelijke kosten (-20%). En vrolijkere professionals.

Door maatschappelijke- en organisatiebelangen, duidelijke bedoelingen en morele instemming in het verlengde van het perspectief van huishoudens zelf te zetten, realiseren we doorbraken. Die doorbraken gaan vaak gepaard met bureaucratische uitzonderingen. En een investering in bestaanszekerheid. Zodat kan worden bespaard op duurdere zorg. Door de horizon van die doorbraak dichtbij te houden, en loyaal te blijven aan het perspectief van mensen zelf, raken mensen gemotiveerd. En wordt gedragsverandering relevant.

Zo produceren we optimale uitkomsten achter de voordeur, met maximaal resultaat voor de lokale samenleving. Hoe vaker we dit doen, des te meer zicht krijgen we op de uitruil tussen zorg en zekerheid. Die kennis kunnen we benutten om onze verzorgingsstaat vanzelfsprekender in te richten. En betaalbaar te houden.

Waarom?

“Every man can be a king, and must therefore be treated like a king”  (Abraham Maslow)

De mensen die de verzorgingsstaat het hardst nodig hebben, verdienen de meest soepele toegang voor de meest logische hulp. Dat is nu niet altijd het geval. Veel mensen die veel problemen tegelijkertijd ervaren, krijgen te maken met toegangsproblemen. Ze krijgen geen toegang tot wat ze wel nodig hebben, en wel tot wat ze (nu) niet nodig hebben.

Dat leidt ertoe dat mensen suboptimaal geholpen worden. Door teveel hulpverleners. Wie zich realiseert dat we collectief ongeveer 10 miljard euro per jaar spenderen aan deze huishoudens, weet dat geld het probleem niet is. Het is wat we ermee doen. Als we in staat zijn om deze mensen beter te helpen met minder geld, dan zorgen we er niet alleen voor dat zij gelukkiger worden, maar helpt dat ook de toegankelijkheid van onze verzorgingsstaat voor iedereen te behouden. En daarmee de solidariteit in ons stelsel.

.

Onlogica en willekeur liggen op de loer. Onbedoelde effecten als gevolg daarvan resulteren in hoge maatschappelijke kosten. Gemiddeld 104.000 euro per huishouden per jaar. Dat kan beter en goedkoper.

Sociaal Hospitaal voorkomt die onbedoelde effecten. Samen met betrokken professionals. Door legitiem maatwerk te maken dat huishoudens zelf begrijpen. En willen. Herstel van bestaanszekerheid staat voorop; geld en wonen. We vermijden bureaucratie of organiseren hem rondom het plan van mensen zelf. Dat levert logischere plannen op. Meer kwaliteit van leven. Lagere maatschappelijke kosten (-20%). En vrolijkere professionals.

Hoe?

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.” (Abraham Maslow)

Sociaal Hospitaal gebruikt bureaucratische competenties om systeemfalen achter individuele voordeuren snel te herstellen. Voordat er ergere dingen gebeuren. Zoals uithuisplaatsingen van kinderen, crisis en huisuitzettingen. Of om te voorkomen dat we jaar in jaar uit blijven doormodderen met hetzelfde droevige resultaat.

Door maatschappelijke- en organisatiebelangen, duidelijke bedoelingen en morele instemming in het verlengde van het perspectief van huishoudens zelf te zetten, realiseren we doorbraken. Die doorbraken gaan vaak gepaard met bureaucratische uitzonderingen. En een investering in bestaanszekerheid. Zodat kan worden bespaard op duurdere zorg. Door de horizon van die doorbraak dichtbij te houden, en loyaal te blijven aan het perspectief van mensen zelf, raken mensen gemotiveerd. En wordt gedragsverandering relevant.

Zo produceren we optimale uitkomsten achter de voordeur, met maximaal resultaat voor de lokale samenleving. Hoe vaker we dit doen, des te meer zicht krijgen we op de uitruil tussen zorg en zekerheid. Die kennis kunnen we benutten om onze verzorgingsstaat vanzelfsprekender in te richten. En betaalbaar te houden.

.

Dat leidt ertoe dat mensen suboptimaal geholpen worden. Door teveel hulpverleners. Er zijn ongeveer 100.000 huishoudens in Nederland die ieder jaar voor 100.000 euro aan hulp krijgen, zonder dat ze daarmee goed geholpen zijn. 30% van de publieke financiën in het sociaal domein, gaat naar 1% van de kwetsbaarste huishoudens. Geld is dus het probleem niet. Het is wat we ermee doen. Als we in staat zijn om deze mensen beter te helpen met minder geld, dan zorgen we er niet alleen voor dat zij gelukkiger worden, maar helpt dat ook de toegankelijkheid van onze verzorgingsstaat voor iedereen te behouden. En daarmee de solidariteit in ons stelsel.

Wat?

“Almost all creativity involves purposeful play.” (Abraham Maslow)

Sociaal Hospitaal maakt maatwerk. Voor de kwetsbaarste huishoudens. Die de hoogste maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Voor ons is maatwerk een vorm van gelegitimeerde willekeur. Dat betekent dat maatwerk voor deze huishoudens vaak gepaard gaat met uitzonderingen op bureaucratische routines. Daarom moeten we onze maatwerkplannen goed uitleggen en onderbouwen. Omdat maatwerk en willekeur twee kanten van dezelfde medaille zijn.

Een goed maatwerkplan bestaat bij Sociaal Hospitaal uit vier elementen.

  • We schetsen een persoonlijk beeld van de leefwereld van het huishouden. En ontwerpen een maatwerkplan, waarin het perspectief van mensen zelf het belangrijkste doel is. We laten zien wat de belangrijkste doorbraak is. En wat mensen zelf kunnen, of waar ze nog hulp bij nodig hebben.
  • Dan analyseren we welke structurele knelpunten in de weg zitten om dat perspectief te realiseren. Dat kunnen persoonlijke knelpunten zijn. Maar ook knelpunten die te maken hebben met de manier waarop we dingen georganiseerd hebben. Denk aan regels, protocollen en professionele routines.
  • We ontwerpen een doorbraak, waarmee we de belangrijkste knelpunten kunnen overwinnen. Die toetsen we juridisch, zodat we niet de wet overtreden. En we beoordelen hoe die doorbraak het mogelijk maakt voor mensen om zelf weer grip op hun leven te krijgen.
  • Van ieder maatwerkplan maken we een kosten-baten-analyse. We laten zien hoe het maatwerkplan financiële resultaten produceert. Dat doen we door de integrale kosten van het huidige of verwachte zorgaanbod achter de voordeur te vergelijken met de kosten van het maatwerk.
.

Over al onze maatwerkplannen samen produceren we data, en rijgen rode draden, zodat het systeem ook structureel verbetert. Om die reden vinden we financiële innovatie, zoals Health Impact Bonds, ook belangrijk. omdat follow the money een belangrijk devies is als je systeemfalen beter wilt begrijpen.

Legitiem maatwerk bestaat bij Sociaal Hospitaal uit vier elementen.
1) We schetsen een persoonlijk beeld van de leefwereld van het huishouden. En ontwerpen een maatwerkplan, waarin het perspectief van mensen zelf het belangrijkste doel is. We laten zien wat de belangrijkste doorbraak is. En wat mensen zelf kunnen, of waar ze nog hulp bij nodig hebben.
2) Dan analyseren we welke structurele knelpunten in de weg zitten om dat perspectief te realiseren. Dat kunnen persoonlijke knelpunten zijn. Maar ook knelpunten die te maken hebben met de manier waarop we dingen georganiseerd hebben. Denk aan regels, protocollen en professionele routines.
3) We ontwerpen een doorbraak, waarmee we de belangrijkste knelpunten kunnen overwinnen. Die toetsen we juridisch, zodat we niet de wet overtreden. En we beoordelen hoe die doorbraak het mogelijk maakt voor mensen om zelf weer grip op hun leven te krijgen.
4) Van ieder maatwerkplan maken we een kosten-baten-analyse. We laten zien hoe het maatwerkplan financiële resultaten produceert. Dat doen we door de integrale kosten van het huidige of verwachte zorgaanbod achter de voordeur te vergelijken met de kosten van het maatwerk.

Over al onze maatwerkplannen samen produceren we data, en rijgen rode draden, zodat het systeem ook structureel verbetert. Om die reden vinden we financiële innovatie, zoals Health Impact Bonds, ook belangrijk. omdat follow the money een belangrijk devies is als je systeemfalen beter wilt begrijpen.

 

Privacyverklaring

Het Instituut voor Publieke Waarden, Sociaal Hospitaal en de School voor Publieke Waarden verwerken persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering, uitvoering van ons werk en daarmee het onderzoeken en verbeteren van de publieke zaak. Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de bescherming, verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Lees hier onze volledige privacyverklaring

.

Over al onze maatwerkplannen samen produceren we data, en rijgen rode draden, zodat het systeem ook structureel verbetert. Om die reden vinden we financiële innovatie, zoals Health Impact Bonds, ook belangrijk. omdat follow the money een belangrijk devies is als je systeemfalen beter wilt begrijpen.

Legitiem maatwerk bestaat bij Sociaal Hospitaal uit vier elementen.
1) We schetsen een persoonlijk beeld van de leefwereld van het huishouden. En ontwerpen een maatwerkplan, waarin het perspectief van mensen zelf het belangrijkste doel is. We laten zien wat de belangrijkste doorbraak is. En wat mensen zelf kunnen, of waar ze nog hulp bij nodig hebben.
2) Dan analyseren we welke structurele knelpunten in de weg zitten om dat perspectief te realiseren. Dat kunnen persoonlijke knelpunten zijn. Maar ook knelpunten die te maken hebben met de manier waarop we dingen georganiseerd hebben. Denk aan regels, protocollen en professionele routines.
3) We ontwerpen een doorbraak, waarmee we de belangrijkste knelpunten kunnen overwinnen. Die toetsen we juridisch, zodat we niet de wet overtreden. En we beoordelen hoe die doorbraak het mogelijk maakt voor mensen om zelf weer grip op hun leven te krijgen.
4) Van ieder maatwerkplan maken we een kosten-baten-analyse. We laten zien hoe het maatwerkplan financiële resultaten produceert. Dat doen we door de integrale kosten van het huidige of verwachte zorgaanbod achter de voordeur te vergelijken met de kosten van het maatwerk.

Over al onze maatwerkplannen samen produceren we data, en rijgen rode draden, zodat het systeem ook structureel verbetert. Om die reden vinden we financiële innovatie, zoals Health Impact Bonds, ook belangrijk. omdat follow the money een belangrijk devies is als je systeemfalen beter wilt begrijpen.

Veel hulp gehad, maar niet geholpen? Meld je hier!

Het Sociaal Hospitaal helpt u verder!
Maatwerk van de maand

Leer-het-zelf!


“We kunnen je het ook leren! Wil je (dat je mensen) leren maatwerk maken en legitimeren? En onhandige patronen herkennen en doorbreken? Kijk dan eens hier naar onze maatwerkopleiding bij de School voor Publieke Waarden. Society must be defended!”

DOWNLOAD INFOGRAPHIC

Klik op de afbeelding hieronder om de Infographic van onze Health Impact Bond te downloaden.

Winnaar ‘Make The Move Award 2017!’


Sociaal Hospitaal is de trotse winnaar van de Make The Move-Award 2017.