Laat ons het fixen

Jij en je team lopen vast in een casus

Of de caseload van je mensen loopt vol met ontembare casuïstiek. Niet alleen omdat het ingewikkeld is achter de voordeur. Maar ook achter het loket en het bureau. Bestaande regels en routines zitten een helder en logisch plan in de weg. Of de instrumenten die je nodig hebt, zijn er simpelweg niet. Omdat ze niet zijn ingekocht, ze nu niet beschikbaar zijn (wachtlijsten) of ze zijn veel te schaars (betaalbare huizen). En daarom wil je het anders doen. En snel een beetje. Anders is het kalf al verdronken, met alle persoonlijke leed en maatschappelijke schadelast van dien. En is je team alleen nog maar bezig met pappen en nathouden van cases waar steeds maar geen doorbraak in komt.

In die gevallen kun je een beroep doen op Sociaal Hospitaal. Wij komen langs om een gelegitimeerd maatwerkplan te maken en, als dat nodig is, een bijdrage te leveren aan de uitvoering daarvan.

Wat kunnen wij voor je doen?

Een maatwerkplan bestaat uit een plan dat volgens het huishouden en de meest betrokken professionals het meest logisch, normaal en praktisch effectief is. Dat plan legitimeren we met drie dingen.

  • een juridische onderbouwing
  • een onderbouwde verwachting over de mate waarin het plan bijdraagt aan de kwaliteit van leven
  • een maatschappelijke kosten-baten analyse

Onze inzet kan eenmalig zijn.
Maar je kunt ook een abonnement nemen. Of een strippenkaart kopen.

Meer weten? Stuur een e-mail naar eelke@sociaalhospitaal.nl