Impact investeringen

Health Impact Bond

Het is een van de belangrijkste financiële dilemma’s van bestuurders en directeuren in de zorg en het sociaal domein. Hoe spelen we middelen vrij om te investeren in het voorkomen van problemen, in plaats van telkens te reageren als het leed al is geschied? De kost gaat voor de baat. Maar hoe investeer je eerst aan de voorkant, als je nu al een tekort hebt op de Wmo en te weinig geld voor goede jeugdhulpverlening. En hoe krikken we tegelijkertijd de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare gezinnen op?
Dat kan met de Health Impact Bond van Sociaal Hospitaal. De gemeente Den Haag doet het al. Met zorgverzekeraar CZ. Samen wonnen we de Make The Move Award 2017, een preventieprijs van het Ministerie van VWS.

Zo werkt het

Sociaal Hospitaal zorgt ervoor dat de kwetsbaarste Haagse huishoudens met veel problemen tegelijkertijd, zo snel mogelijk weer bestaanszekerheid ervaren. Door toegang te organiseren tot hulp en ondersteuning waarvan de gezinnen zeggen dat zij die op dit moment nodig hebben. Omdat we met een Health Impact Bond (HIB) werken, is het mogelijk om eerst die toegang te regelen en daarna pas de bureaucratie om het maatwerk heen te organiseren. Dat gebeurt nu meestal andersom: eerst moeten we de bureaucratie bedwingen, om daarna te kunnen doen wat nodig is. Dat kost deze gezinnen veel stress, en professionals veel tijd. Het is bovendien onzeker of gaat lukken wat op dat moment nodig is. Daarom stelt CZ in deze HIB ‘bureaucratie-vrij geld’ beschikbaar aan Sociaal Hospitaal. Zodat zij daarmee beter en goedkoper maatwerk kunnen realiseren achter 250 Haagse voordeuren. Waarna de aantoonbaar gerealiseerde besparingen meer dan voldoende opleveren om die bureaucratie-vrije voorfinanciering weer in te lossen. We verwachten maatschappelijke besparingen op zorg en ondersteuning, die meer dan drie keer zo hoog zijn als de investering.


Evelien laat het zien
De casus van Evelien, een jonge vrouw met een progressieve spierziekte, laat goed zien hoe CZ en de gemeente Den Haag met deze HIB maatschappelijk resultaat willen boeken. Evelien kwam, na huiselijk geweld, op straat te staan met haar twee kinderen. Vanwege het feit dat ze schulden overhield aan de verkoop van haar woning, kon ze geen toegang krijgen tot een urgentiewoning. Dat stond het protocol niet toe. Tegelijkertijd kon ze geen schuldhulpverlening krijgen, zolang ze geen vaste woon- en verblijfplaats had. Met als gevolg dat ze werd doorverwezen naar de maatschappelijke opvang, en de jeugdbescherming zich bij haar meldde om de kinderen zolang onder te brengen in een pleeggezin. Door met bureaucratie-vrij geld tijdelijk een particuliere studio te huren, hebben we voorkomen dat Evelien een beroep moest doen op een woonvoorziening die 120 euro per dag kost. En voorkwamen we dat haar twee kinderen in een pleeggezin moesten, voor 13.500 euro per kind per jaar. Om van de persoonlijke ellende nog maar niet te spreken. Een jaar later kreeg Evelien alsnog medische urgentie, omdat ze haar schulden inmiddels geregeld had. Deze oplossing heeft 5.400 euro gekost. In plaats van bijna 60.000 euro. En Evelien en haar kids hebben hun leven zo normaal mogelijk voort kunnen zetten.


Ook zo’n impact bond?

PGGM en ING zijn bereid om ook in andere steden in deze Health Impact Bond te investeren. Society Impact kan als onafhankelijke derde de contracten in orde maken. Ook andere verzekeraars en financiers hebben interesse. Sociaal Hospitaal kan in principe voor iedere gemeente (of samenwerkingsverband) en met iedere verzekeraar zo’n deal ontwerpen.

Meer weten? Mail eelke@sociaalhospitaal.nl