De Beleidsgarage

Structureel impact

Sociaal Hospitaal is ervoor om de verzorgingsstaat beter te maken. Voor de mensen die zorg en steun het hardst nodig hebben. Maar ook om de solidariteit van allen te behouden. We werken aan een houdbaar stelsel. Daarom is niet het enige doel van Sociaal Hospitaal om gezinnen beter en goedkoper te helpen. Deze huishoudens zijn ook een belangrijke bron van kennis voor bottom-up beleidsontwikkeling.

Want, als het maatwerk voor één huishouden werkt, waarom zou je het dan ook niet aan andere soortgelijke huishoudens aanbieden? Waarom zou je die maatwerkoplossing niet als standaard voorziening leveren? En kan het voor tien of honderd huishoudens niet nog slimmer? Dat is wat we in de bottom-up beleidsgarage doen. Vanuit de uitvoering beleid ontwikkelen, en verfijnen met kennis van gedragsmodellen. Beleid interpreteren we ruim: dat kan een maatschappelijke business case zijn, een nieuw instrument voor professionals, of toch een regel die maatwerk in de weg zit. Zo ontwerpen we vanuit complexe casuïstiek telkens rechtmatige en logische structurele , organisatorische , beleids- en inkoop-oplossingen.

Zo helpen we van onderaf gemeenten, verzekeraars en instellingen ontwikkelorganisaties van de lokale verzorgingsstaat van de toekomst te worden. In plaats van uitvoerders van Rijksbeleid. In de bottom-up beleidsgarage verkennen we hoe het maken van beleid er in de toekomst uitziet.

Wil jij ook bottom-up beleid maken? Mail Bram Eidhof via bram@publiekewaarden.nl